Adatvédelmi tájékoztató

A www.realx.hu honlap (a továbbiakban: weboldal) üzemeltetője és fenntartója a Real-X Ingatlanközvetítő Kft. (a továbbiakban: Real-X Kft.).

A Real-X Kft. ezúton tájékoztatja a www.realx.hu weboldalra látogató felhasználókat (a továbbiakban: Felhasználó) a weboldalán keresztül rendelkezésre bocsátott és általa kezelt adatokról, az adatok kezelése során alkalmazott elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. A Real-X Kft. kizárólag a Felhasználó által e-mailben, űrlapon vagy a keresési paraméterek elmentésekor rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kezeli. Adatai megadásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott adatokat a Real-X Kft. nyilvántartsa és kezelje. Az e-mail címének megadásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy részére a Real-X Kft. a szolgáltatásaival kapcsolatos információkat, valamint tájékoztatókat küldjön.

 

 1. A Felhasználó által megadott adatok köre: név (nem kötelezően), felhasználási név, jelszó, e-mail cím, adott esetben (pl. ingatlan keresés, eladás során) telefonszám, ingatlan eladásához kapcsolódóan ingatlan címe, adatai, paraméterei, ingatlan képe.

 

 1. A Real-X Kft. az internetes kapcsolat fenntartásával együtt a Felhasználó által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel kapcsolatosan a számítógépes rendszerében automatikusan képződő technikai adatokat (IP-cím, felhasználás időpontja, megtekintett weboldalak, böngészőprogram, valamint a böngésző egyedi azonosítását lehetővé tévő egy vagy több cookie) a weboldal látogatottságának, forgalmának mérésére, diagnosztikai és piackutatási célokra kezeli. A Felhasználó az internet böngészésére használt szoftver Eszközök / Beállítások / Adatvédelem menüpontjában megtilthatja a fenti cookie-k használatát, azonban ezzel tudomásul veszi, és elfogadja, hogy így nem tudja majd igénybe venni a www.realx.hu weboldal valamennyi szolgáltatását. A Real-X Kft. ezen, statisztikai célokból feldolgozott adatokat kizárólag személyes azonosításra alkalmatlan formában használja fel.

 

 1. A Felhasználó a cookie-k elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy azok személyazonosításra alkalmatlan információi alapján a Real-X Kft. az érdeklődési körének megfelelő, egyedi ajánlatokat és információkat jelenítsen meg külső szolgáltatók internetes reklámfelületein. Ehhez a Real-X Kft. a Google Analytics rendszerét veszi igénybe. A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a Google Analytics rendszerében letiltsa az ilyen jellegű, érdeklődési kör alapján megjelenített hirdetéseket a http://www.google.com/settings/ads címen, „Az Ön érdeklődési körén alapuló hirdetések” opció kikapcsolásával.

 

 1. A Real-X Kft. az adatkezelési gyakorlatának kialakítása során figyelembe veszi, és betartja a vonatkozó hatályos magyar jogszabályokat, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) és a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény rendelkezéseire.

 

 1. A Felhasználó által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a Real-X Kft. abból a célból kezeli, hogy a Felhasználót a szolgáltatásairól telefonon, írásban vagy elektronikus úton közvetlenül tájékoztassa, valamint azokat a Felhasználó részére ilyen módon közvetlenül ajánlja fel. A Felhasználó által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a Real-X Kft. ennek megfelelően kizárólag az alábbi célok érdekében kezeli:

 

 1. a Real-X Kft., illetve Real-X márkanevek alatt nyújtott szolgáltatásokra irányuló igények legteljesebb kielégítése; elsődlegesen ingatlan-közvetítői szolgáltatás nyújtása a Felhasználó részére.
 2. minőségbiztosítás, piackutatás, piaci elemzések készítése;
 3. a Real-X Kft., Real-X márkanevek használatára mindenkor jogosult szolgáltatók aktuális szolgáltatásainak ismertetése, ajánlása, direkt marketing célú tevékenység (hírlevél, e-mail, telefonos eléré ;s).

 

 1. A Real-X Kft. a Felhasználók személyes adatait a fenti céloknak megfelelően célhoz kötötten kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezeli, azokat kizárólag a fent megjelölt célra használja fel, és azokat kizárólag az alábbi harmadik személyek részére adja át, illetve továbbítja:

 

 1. a Real-X Kft. cégcsoport tagjai;
 2. a Real-X márkanév jogszerű használatára mindenkor jogosult franchise-partnerek részére, a márkanév használatára vonatozó szerződésük időtartama alatti felhasználásra;
 3. a weboldal üzemeltetését végző technikai közreműködők
 4. az a.), b.), pontban megjelölt személyekkel jogviszonyban álló, a Felhasználó részére szolgáltatást nyújtó egyéb személyek (ingatlan közvetítők, irodavezetők, adminisztratív dolgozók).

 

 1. A Real-X Kft. haladéktalanul törli a személyes adatokat, ha az adatkezelési cél megszűnt.

 

 1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Real-X Kft. által kezelt személyes adatairól, továbbá bármikor kérheti azok kijavítását, módosítását, megváltoztatását, illetve - amennyiben ezt jogszabály lehetővé teszi - törlését.

 

 1. A Felhasználó erre vonatkozó megkereséseit írásban, a Real-X Kft.. hivatalos címére küldött ajánlott levélben terjesztheti elő. A Real-X Kft. a kérelem beérkezésétől számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban ad tájékoztatást, illetve teszi meg a szükséges intézkedéseket.

 

 1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy személyes adatai felhasználásának megtiltása esetén bizonyos szolgáltatásokat nem, vagy csak korlátozottan fog tudni elérni vagy igénybe venni.

 

 1. Elektronikus hírleveleket, egyéb hirdetéseket a Real-X Kft. az info@realx.hu email-címről küldi azon ügyfelei számára, akik elektronikus hírlevél küldéséhez előzetesen hozzájárulásukat adták. Ügyfeleink a hírlevelek alján található leiratkozás linkre kattintva jogosultak megtiltani a további hírlevelek küldését.

 

 1. A Real-X Kft. minden szükséges biztonsági, szervezési és technikai intézkedést megtesz az általa kezelt személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében. A Real-X Kft. a nyilvánosan hozzáférhető számítógépek háttértárolóin sem tárol olyan személyes adatokat, amelyeket nem a nyilvánosság számára szán.

 

 1. A weboldalon található, más (nem a Real-X Kft. által kezelt) oldalakra navigáló linkekre kattintva a Felhasználó a weboldalt elhagyja, átlép a hivatkozott oldalakra és adatainak kezelése attól fogva ott történik. Ez a folyamat a böngészőprogram menüsorában kísérhető figyelemmel. Ezt követően a más oldalon megadott személyes adatok, vagy más oldalak üzemeltetői számítógépes rendszerében képződő, vagy általa gyűjtött technikai adatok kezeléséért a Real-X Kft. felelősséget nem vállal.

 

 1. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Felhasználó számítógépe és a weboldal működését biztosító szerver összekapcsolódása a nyilvános Internet hálózaton történik. Amennyiben, a személyes adatközlést megelőzően, nem kerül sor biztonságos adatkapcsolat kialakítására, akkor a kommunikáció adatbiztonsági szempontból védtelen, így a Felhasználó személyes adatainak védelme a kommunikációs csatornán nem biztosított. Az ebből fakadó kellemetlenségekért és károkért a Real-X Kft., felelősséget nem vállal.

 

 1. A weboldal üzemeltetőjének elérhetősége: Impresszum